Türk Akreditasyon Kurumu {TÜRKAK}, 4457 sayılı Türk Akreditasyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile kendisine verillen uygunluk değerlendirme kuruluşlarını mevzuata v eve teknik gerekliliklere uygun şekilde denetleyerek akredite olmalarını sağlayan bir kamu olarak, akreditasyona ilişkin uluslararası yenilikler ve yurt içindeki gereksinimler ışığında bir yandan politika, strateji ve hedeflerini geliştirmekte, digger yandan mevzuatta gerekli güncellemeleri yapmaktadır.
Bu çerçevede, 11/02/2012 tarihinde yürürlüğe giren “Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Akreditasyonu Hakkında Yönetmelik” in bazı hükümlerinin yeni gelişmelere uygun olmadığı ve uluslararası düzenlemelere gore yetersiz kaldığı tespit edilmiştir. Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasında karşılaşılan sorunların giderilmesi için Kurumumuzca mevcut hükümler gözden geçirilmiş ve yeni bir Yönetmelik taslağı hazırlanmıştır. Hazırlanan taslak ilgili Bakanlıkların, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinin görüşlerine sunulmuştur. Öneriler doğrultusunda son şekli verilen Yönetmelik 3 Kasım 2017 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarına daha iyi hizmet verebilmesi ve sektörde iyileşme sağlanabilmesi amacıyla Yönetmelikte yapılan değişiklikler ile akreditasyonun dürdürülmesi, yenilenmesi, kağsamının genişletilmesi, kısmen veya tamamen askıya alınması ve geri çekilmesi ile ilgili konularda ortaya çıkabilecek olumsuzluklar ve belirsizlikler giderilmiş; günümüz teknolojisine uygun iyileştirmeler yapılmıştır.
Yönetmeliğin güncel haline TÜRKAK web sitesinden ulaşılması mümkündür.

Referans : Türkak Akreditasyon 4. Yayın’dan alınmıştır.