UYGUNLUK DEĞERLENDİRME KURULUŞLARININ AKREDİTASYONU HAKKINDA YÖNETMELİK YENİLENDİ

By | Mayıs 25th, 2018|Categories: Kurumsal Makaleler|Tags: , , , |

Türk Akreditasyon Kurumu {TÜRKAK}, 4457 sayılı Türk Akreditasyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile kendisine verillen uygunluk değerlendirme kuruluşlarını mevzuata v eve teknik gerekliliklere uygun şekilde denetleyerek akredite olmalarını sağlayan bir kamu olarak, akreditasyona ilişkin uluslararası yenilikler ve yurt içindeki gereksinimler ışığında bir yandan politika, strateji ve hedeflerini geliştirmekte, digger yandan mevzuatta gerekli güncellemeleri yapmaktadır. [...]