Akreditasyon nedir?
ISO/IEC 17025 Laboratuvar akreditasyonundan önce akreditasyon nedir sorusuna yanıt arayalım öncelikle. Bir ürün ya da hizmetin piyasanın arzu ettiği şartlara, standartlara ve yönetmeliklere uygunluğunu açıklamak amacıyla bahsedilen ürün ya da hizmet için yapılan deney, analiz, muayene ve belgelendirme işlemlerini yapan kuruluşların resmi bir otorite tarafından uluslararası arenada kabul görecek şekilde denetleyip idari yeterliliklerin onaylanması ve bazı aralıklarla denetlenmesi işlemidir.
İşte bu bahsedilen akreditasyonun uluslararası geçerliliği olan standardına ISO 17025 Laboratuvar Akreditasyonu denir.
ISO 17025 Laboratuvar Akreditasyonu Nedir?
ISO 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği standardı Türk Standartlar Enstitüsü (TSE) tarafından 2000 yılının Mayıs ayında yayınlamış ve 2005 yılında güncellenmiştir. ISO 17025 standardı ISO/IEC Kılavuz 25 ve EN 45001 standartlarının yerini almıştır. Bu standartlardan elde edilen tecrübe ve bilgiler doğrultusunda hazırlanan ISO 17025, teknik olarak daha üstün bir standarttır.
ISO 17025 Laboratuvar Akreditasyonunun en temel amacı yapılan kalibrasyon, deney, analiz işlemlerinin sonuçlarındaki güvenirliği sağlamaktır. TS EN ISO 17025 standardı, bir yönetim sistemini uyguladıklarını, teknik olarak yeterli olduklarını ve geçerli teknik sonuçları üretebildiklerini göstermek isteyen deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının sağlaması gereken bütün şartları içerir.
Ayrıca ISO 17025 Laboratuvar Akreditasyonu kalite sistemi açısından düşünüldüğünde prosedür ve talimatlara dayalı yönetim şekline ve politikaya sahip olur. Laboratuara, dışarıdan objektif bir değerlendirme sağlanır. Sistematik hataların ortaya çıkması engellenir. Laboratuar içi / Laboratuarlararası iletişim artar. Kalitenin sürekliliği disiplin altına alınır. Tüm faaliyetlerde geniş izleme ve kontrol elde edilir. Sürekli iyileştirme için alt yapı oluşur.
ISO 17025 Laloratuvar Akreditasyonu’nun Sağladığı Faydalar Nelerdir?
• Spesifik test alanlarında kanıtlanmış yetkinliklere haiz laboratuarların resmen tanınmasını sağlar.
• Teknik açıdan güvenirliği gösterir.
• Saygınlığı artırır, ticari üstünlük sağlar.
• Şirketin itibarı artar.
• Test laboratuvar standartlarını güncel tutar.
• Uluslararası alanda tanınmaya vesile olur.
• Standartlara bağlı kalınacağı için müşteri memnuniyetini artırır.
• Potansiyel müşteriler için cazibe odağı haline getirir.
• Hatalar minimum seviyeye düşer, girdi ve üretim hayıtlarında disiplin sağlar.
• Bu laboratuvarlar tarafından düzenlenen rapor ve sertifikalar uluslararası kabul görmektedir. Dolayısıyla, firma akredite laboratuvar test, ölçüm ve analiz hizmetini satabilir hale gelir.
Ve son olarak sizleri Laboratuvar Akreditasyonu ve ISO 9001 belgelendirmesi arasında seçim hakkında uyaralım. Laboratuvar akreditasyonu laboratuvarın deney, analiz ve kalibrasyon sonuçlarının doğru ve güvenilir olmasını sağlar. ISO 9001 standardı ise üretim veya hizmet kuruluşlarının kalite yönetim sistemlerinin değerlendirilmesinde geniş olarak kullanılır. Yani ISO 9001 laboratuvarların teknik yeterliliği hakkında hiçbir beyanda bulunamaz.