ISO/ IEC 17025:2017 REVİZYONU VE TÜRKAK GEÇİŞ POLİTİKASI
Türk Akreditasyon Kurumu Laboratuvar Akreditasyon Başkanlığı ile dünyadaki ve Türkiye’ deki deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının şu sıralar ilk günden maddesi ISO/IEC 17025 standardının güncellenmesidir. Ekim 2014 itibariyle dünya genelinde çalışmaları yansıtmak amacıyla ISO/IEC 17025’in güncellenmesine karar verilmiştir.
Piyasadaki değişikliklerin, teknolojideki son gelişmelerin ve modern Pazar taleplerindeki gerekliliklerinin karşılanmasına devam edilmesini sağlamak için Uluslararası Standardizasyon Organizasyonu {ISO} ve Uluslararası Elektroteknik komitesi {IEC}’in işbirliği ile Iso Uygunluk Deüerlendirme Komitesi {CASCO} 44, Çalışma Grubu tarafınfanrevizyon çalışması yapılan ISO/IEC 17025:2017 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Gereklilikler standardı 30 Kasım 2017 tarihi itibariyle yayınlanmıştır.
ISO/IEC 17025:2017 standardı, resonel sayısına bakılmaksızın laboratuvar faaliyeti yürüten tüm kuruluşlar için geçerlidir. Iso/IEC 17025:2017’ deki temek değişiklikler şu şekilde sıralanabilir.
• ISO/CASCO doküman yapısına uygun standart maddelerinin yapılandırılması
• Standart kapsamında laboratuvar faaliyeti olarak deney, kalibrasyon ve numune alma{deney veya kalibrasyonla ilişkili} tanımlanması,
• Risk ve fırsat temelli yaklaşımın benimsenmesi,
• Standard maddelerinin yapılandırılması,
• Tarafsızlık ve gizliliğin daha fazla vugulanması,
• Metrolojik izlenebilirliğin daha net açıklanması
• Laboratuvar yönetim ibaresi yerine laboratuvar yönetimi ifadesinin getirilmesi,
• Hizmet ve malzemelerin satın allınması ve Deneylerin ve kalibrasyonların taşerona verilmesi maddelerinin tek madde altında birleştirilmesi,
• Karar kuralı eklenerek uygunluk değerlendirilmesinin yapılması,
Geçiş süresince ISO/IEC 17025:2005 ile ISO/IEC 17025:2017 eşit derecede geçerli ve uygulanabilirdir. Akredite olmak isteyen ve akredite edilmiş kuruluşlar, yeni standard 18.12.2017 tarihi itibariyle Türk Standartları Enstitüsü’ nden ulaşabilirler.
Türk Akreditasyon Kurumu olarak akreditasyon başvurusu yapacak veya yapmış olan kuruluşlar ile kurumumuz tarafından akredite edilmiş kuruluşların ISO/IEC 17025:2017’ e geçişleri aşağıdaki şekilde sağlanacaktır:
• ISO/IEC 17025:2005 standardına gore yapılacak yeni başvurular 1 Ekim 2018 tarihine kadar Kabul edilecek, bu tarihten sonar yapılacak başvurular ise ISO/IEC 17025:20017 standardına gore yapılacaktır.
• 1 Ekim 2018 tarihine kadar Kurumumuza ISO/IEC 17025:2005 standardına göre başvuru yapmış kuruluşların denetimleri bu standarda göre yapılarak akreditasyonları gerçekleştirilecektir. Bu kuruluşlara yapılacak ilk gözetim ve/veya kapsam genişletme denetimleri ISO/ICE 17025:2017 standardına göre gerçekleştirilecek ve geçiş sağlanacaktır.
• Kurumumuz tarafından akredite edilmiş olan Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının 1 Ekim 2018 tarihine kadar hazırlıklarını tamamlamaları ve bu tarihten sonar yapılacak tüm gözetim, kapsam genişletme veya akreditasyon yenileme denetimleri ISO/IEC 17025:2017 standardına göre gerçekleştirilecek ve geçiş sağlanacaktır.
TÜRKAK geçiş süresi ile ilgili politikayı TÜRKAK web sitesinde duyurmuş ve akresite kuruluşlara e-posta atarak kuruluşları haberdar etmiştir. Ekim 2018 tarihinden itibaren yeni standard göre denetimler gerçekleştirilecektir.

TÜRKAK tarafından standardın yeni versiyonuna ilişkin eğitim ve bilgilendirme çalışmalarına 12.02.2018 tarihinde başlanılmış olup Mayıs ayının sonuna kadar TÜRKAK denetçi havuzundaki denetçilere ve Uygunluk değerlendirme kuruluşlarına yönelik çalışmaların tamamlanması planlanmıştır.

Türkak Akreditasyon yayını 4. sayıdan alınmıştır