Hangi kalite yönetim sistemini kuracaksanız kurun, bir kalite yönetim temsilcisi atanması gerekmekteydi. ISO 9001:2015 de yapılan yeni düzenlemelerle, kalite yönetim temsilcisi atama zorunluluğu ortadan kaldırıldı.Biraz sonra sizinle paylaşacağım atama yazısında da göreceğiniz üzere bu konu ile ilgili tüm sorumluluk kalite yönetim temsilcisindeydi.

LOGO

Tarih:
Konu :
İlgili :

………………………………………………….bünyesinde : ISO 9001:2008 / ISO 14001 / OHSAS 18001 / ISO 17025/ …… vb. Kalite Yönetim Sistemlerinin uygulanması çalışmalarına fiilen başlanmıştır. Şirketimizde küresel platformda çağdaş bir yönetim sisteminin uygulanması görevi size verilmiş bulunmaktadır. Bundan böyle, …………………………………. firmasının Yönetim Sistemleri Müdürü olarak atanmış bulunuyorsunuz.

Mevcut görev ve sorumluluklarınıza ilaveten yürütülecek hizmetlerde; kalite yönetim sisteminin dokümante edilmesi, uygulanması, yorumlanması, tetkiki ve iyileştirilmesi, izlenmesi ve koordine edilmesi başlıca görevlerinizdendir. Bu amaçla, her türlü ilave işgücü ve kaynak kullanımı da yetkileriniz arasındadır.

Görevin zamanında, fakat mevcut faaliyetlerinizi aksatmadan tamamlanması konusunda çaba ve özen göstermenizi; gelişmeler hakkında periyodik raporlarınızı makamıma iletmenizi rica eder, başarılar dilerim.

Genel Müdür                                                                                                                                                             Yönetim Sistemleri Müdürü

Yeni sistem ile birlikte bu sistemlerin sorumluluğunun bir yöneticiye atanması ve kuruluşlardaki tüm departmanların yöneticilerinin de bu sistemler ve kullanımı ile ilgili eğitilmesi önem kazanmıştır. Kalite bir ekip işidir algısı yavaş yavaş şirketlerde de yayılacaktır.

Kalite ile ilgili bireysel görevler, görev tanımları hazırlanırken detaylandırılmalıdır. Eğer kişiler yazılı olarak görev tanımlarını teslim almış ve imzalamışlar ise ayrıca atama yazısı yazılmasının da bir önemi kalmamıştır gibi anlaşılıyor. Ancak denetim aşamasında görevlerde netlik olmaması ve tüm birimlerin bilgi eksikliği ve uygulama eksikliği olduğu görülmesi, size hemen uygunsuzluk olarak geri dönecektir.

Sizler de yeni sistemlerle ilgili sorularınızı tecrübelerinizi yorum olarak bırakabilirsiniz.

Sevgiyle

Ozlem Yalçın

info@ozlemyalcin.com.tr