ISO 9001:2015 yayınlandığından bugüne en çok merak edilen konulardan biri de hangi dökümanların zorunlu olarak hazırlanması gerektiği. Sizlerle hazırlanması gereken dökümanlar listesini aşağıda paylaşacağım.

Eğer ISO 9001:2015 i kurmak istiyorsanız, aşağıdaki belgeleri hazırlamanız sizi sonuca ulaştıracaktır. Tabi eğer harici tutmalar ve şirketinizde mevcut olmayan süreçler varsa o dokümanları hazırlamak zorunda değilsiniz.

ZORUNLU DOKUMANLAR

Politikalar ve Hedefler ;

• KYS ( Kalite Yönetim Sistemi) ‘nin kapsamı (madde – 4.3)
• Kalite Politikası (Madde 5.2)
• Kalite Hedefleri (Madde 6.2)
• Tedarikçilerin Seçilmesi ve Değerlendirilmesi için Kriterler (Madde 8.4.1)

Kayıtlar ;

• Ekipman kalibrasyon kayıtlarını izleme ve ölçme * (Madde 7.1.5.1)
• Eğitim, beceri, deneyim ve niteliklerin kayıtları (Madde 7.2)
• Ürün / hizmet gereksinimleri gözden geçirme kayıtları (Madde 8.2.3.2)
• Tasarım ve geliştirme çıktılarının gözden geçirilmesi hakkında kayıtlar * (Madde 8.3.2)
• Tasarım ve geliştirme girdileri ile ilgili kayıtlar * (Madde 8.3.3)
• Tasarım ve geliştirme kontrollerinin kayıtları * (Madde 8.3.4)
• Tasarım ve geliştirme çıktılarının kayıtları * (Madde 8.3.5)
• Tasarım ve geliştirme değişiklikleri kayıtları * (Madde 8.3.6)
• Üretilecek ürün ve hizmetin özellikleri (Madde 8.5.1)
• Müşteri mülkiyeti ile ilgili kayıtlar (Madde 8.5.3)
• Üretim / hizmet sağlama değişiklik kontrol kayıtları (Madde 8.5.6)
• Ürün / hizmetin kabul kriterlerine uygunluk kaydı (Madde 8.6)
• Uygun olmayan çıktıların kaydı (Madde 8.7.2)
• İzleme ve ölçüm sonuçları (Madde 9.1.1)
• İç denetim planı (Madde 9.2)
• İç denetimlerin sonuçları (Madde 9.2)
• Yönetimin Gözden Geçirmesi Sonuçları
• Düzeltici Faaliyet Sonuçları

Aslında yeni standartta Dokümante Bilgi kavramı yerleşmiş olsada hazırlanması zorunlu olmayan aşağıda listelediğim prosedürler kurduğunuz sistemde en çok işinize yarayanlar olacaktır.

Prosedürler;

• Organizasyon ve İlgili Tarafların Bağlamını Belirleme Prosedürü ( Madde 4.1 ve 4.2)
• Riskleri ve Fırsatları Ele Alma Prosedürü ( Madde 6.1)
• Yetkinlik, Eğitim ve Değerlendirilmesi için Prosedür ( Madde 7.1.2 -7.2 ve 7.3)
• Ölçüm cihazları bakım ve onarım ve kalibrasyon için prosedür ( Madde 7.1.5.)
• Dokümanların ve Kayıtların Kontrolü için Prosedür ( Madde 7.5)
• Satış Prosedürü (Madde 8.2)
• Tasarım ve Geliştirme Prosedürü ( Madde 8.3)
• Üretim ve Hizmet için Prosedür (Madde 8.5)
• Depolama ile ilgili Prosedür ( Madde 8.5.4.)
• Uygun olmayan ürün ve Düzeltici Faaliyetler için Prosedür ( Madde 8.7 – 10.2)
• Müşteri Memnuniyeti için Prosedür (9.1.2)
• İç Denetim için Prosedür (9.2)
• Yönetimin Gözden Geçirmesi için Prosedür (9.3)

Kaynak : advisera.com