ISO 9001:2015 revizyonu ile birlikte hayatımıza giren risk fırsat yönetimi konusu ile ilgili bir sürü soru işareti var elbet. Şimdi daha önce pek iso kalite yönetim sistemlerinde bilmediğimiz bu risk fırsat yönetimi konusu nasıl ele alınacak, nasıl bir prosedür oluşturmalıyım, kayıt tutmalı mıyım gibi sorular günyüzüne çıkıyor.

Ben ise bu yazımda size risk fırsat yönetimi konusu ile ilgili yazılacak prosedür nasıl olmalıdır, konu başlıkları altında nelerden bahsedilmelidir kısaca bahsetmek istiyorum. Zamanla bu konuda nasıl çalışmalar yapacağız başka yazılarla aktarmaya çalışacağım.

RİSK FIRSAT YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

İçindekiler

 1. Amaç, Kapsam ve Sorumluluk :
 2. İlgili Dökümanlar :
 3. Riskler ve Risk Fırsatları:

3.1. Tanımlar :  :

3.2. Önemli Riskler ve Fırsatların Tanımlanması için Kullanılacak Metod :

3.3. Risk düzeyinin Belirlenmesi :

3.3.1. Risklerin ve Fırsatların etkisi :

3.3.2. Fırsat  Oluşumu :

3.4. Önemli Riskleri ve Fırsatları Belirlemek için Kriterler :

3.5.Önemli Riskleri ve Fırsatları Belirlemek için Yapılacaklar :

3.6. Önemli Riskleri ve Fırsatları Belirlemek için Yapılacakların Değerlendirilmesi :

3.7. Risk Yönergesi için Sırasıyla İşlemler:

 1. Kayıtlar
 2. Ekler

 

 1. Amaç, kapsam ve kullanıcılar

Bu belgenin amacı, [organizasyon adı] ve ilgili tarafların gereksinimleri ve bunların tedavisi bağlamında ortaya çıkan risk kaynaklarının ve fırsatların anlaşılmasını sağlamaktır.

Bu prosedür, üretim ve tasarım süreçlerinde risklerin tanımlanması için kullanılamaz – bu durumda, Risk Değerlendirmesi Prosedürü uygulanmalıdır.

Bu dokümanın kullanıcıları KYS kapsamındaki [kuruluş adı] ‘nın üst düzey yönetim üyeleridir.

 1. İlgili dökümanlar
 • ISO 9001: 2015, madde 6.1
 • Kalite El Kitabı
 • [belge denetimini belirleyen diğer belge ve yönetmelikler]
 1. Riskler ve risk fırsatları

[Kuruluş adı] bağlamında ve belirlenen ilgili tarafların gereksinimleri uyarınca [iş unvanı] aşağıdakileri yapmak zorundadır:

 • Ürün ve hizmet uygunluğu üzerinde potansiyel etkisi olan riskleri ve fırsatları belirleme
 • Risk önemini belirleyin
 • Uygun eylemleri tanımlayın
 • Eylemlerin etkinliğinin değerlendirilmesini yapın
 • Riskleri ele alan eylemlerin hiyerarşisini kurun
 1. Kayıtlar:

Bu prosedür ile ilgili tutacağınız bir kayıt var ise form numarası ile birlikte buraya not edeceğiz.

 1. Ekler

 

 

Ozlem Yalcin

info@ozlemyalcin.com.tr