ISO; açılımı International Organizastion for Standardization olan ve uluslararası standardizasyon örgütü tarafından oluşturulan kalite sistemi anlamına gelir. ISO 9001 Belgesi ise mevcut kuruluşun ürün ve hizmet üretiminde uluslararası standartlara uygun bir şekilde yönetildiğini ispatlayan kalite belgesidir. ISO 9001 Belgesi; kalite yönetim, planlama, yönetim sorumluluğu, müşteri odaklılığı, kaynak yönetimi, insan kaynakları, denetim sorumluluğu, çalışma ortamı, ürün geliştirme, ürün yönetimi, tasarım & geliştirme, veri analizi vb bölümlerden oluşur.

ISO 9001 Kalite Belgesinin Ortaya Çıkışı

Modernleşen ve teknolojik gelişmelerle küresel çapta güçlenen ticaret hayatıyla birlikte rekabet de paralel olarak artmış, ticari işletmeler ekonomik bir yarışın içerisine girmiştir. Bu rekabette en güçlü olan kuşkusuz kaliteli, nitelikli ve donanımlı şirketlerdir. Tüketicilerin gelişen dünya ile birlikte daha bilinçli tüketiciler hale gelmesi alışverişlerde, ürün ve hizmet satın alma esnasında daha bilinçli hareket ettiklerini gösteriyor. Rekabetin ve farkındalığın arttığı ortamda kaliteli olmak bir zorunluluk haline geliyor. Kalite Yönetim Sistemi tam da bu düşüncelerden sonra ortaya çıkmış ve ürünün hazırlık aşamasından müşteriye ulaşacağı ana kadar detaylandırılan bir çalışma olarak 1987 yılında hayatımıza girmiştir.

ISO 9001 Belgesi Ve İşletmelere Sunduğu Faydalar

  • Kurumsal kimlik oluşturmada önemli bir adım atılmasını sağlar.
  • Müşteriye kaliteli ürün ve hizmet sunulduğunu ispatlar.
  • Müşteri memnuniyetini sağlar, potansiyel müşterilere kalite anlayışı sunar.
  • Personellere “kaliteli ürün & kaliteli hizmet” bilinci kazandırır.
  • İşletmelere uluslar arası ticari anlaşmalarda avantaj sağlar. İhracatlarda kalite ISO 9001 belgesi ile kolayca sağlanır.
  • Sektörde rakipler karşısında ek bir avantaj sunar.
  • Şirket itibarını güçlendirir.
  • Hataları azaltır, girdi ve üretim kayıtlarında disiplin sağlar.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardını Kimler Kullanmalıdır?

ISO 9001 Kalite Yönetim Standardı genel bir uygulama olduğundan ticari işletmenin büyüklüğü ve şekline bakılmaksızın ürün & hizmet sağlayan tüm kuruluşlar tarafından kullanılabilecek şekilde hazırlanmıştır. İşletmeleri iyileştirmeye yönelik bir belge olduğundan ayrım yapılmadan, kalite odağında hizmet vermek isteyen tüm kuruluşların kullanımına açıktır. Sektörel veya  ticari büyüklük önemli değildir.