ISO 22000 ZORUNLU PROSEDÜRLERİ

ISO 22000 zorunlu prosedürleri, aynı diğer sistemler ile benzerlik göstermektedir. Yasal mevzuatta belirtilenlerin dışına çıkmak kesinlikle mümkün bir şey değildir. Özellikle tuvalet başta olmak üzere İlçe Tarım Müdürlüğü’nün yaptırımları dikkate alınması gerekmektedir.

ISO 20000 zorunlu prosedürleri, dokümantasyon kapsamı içerisinde 6 adet zorunlu prosedür yer almaktadır. Bu zorunlu prosedürlerin neleri kapsadığı aşağıda yer almaktadır.

  1. Dokümanların Kontrol Prosedürü,
  2. Kayıtların Kontrolü Prosedürü,
  3. İç Tetkik Prosedürü,
  4. Uygun Olmayan Hizmetin Kontrolü Prosedürü,
  5. Düzeltici Faaliyet Prosedürü,
  6. Önleyici Faaliyet Prosedürü.

1. Dokümanların Kontrolü Prosedürü

Bu prosedür kalite yönetim sistemi içerisinde bulunan dokümanların kontrol edilmesini içermektedir.

ISO 22000 içerisinde gereken bütün dokümanlarının hazırlanması, onaylanması, gerekli bütün düzeltmelerin gerçekleştirilmesi, güncelliğini kaybeden dokümanların tanımlanması, yürürlükten kalkan bu dokümanların toplanmasını, arşiv sürelerinin belirlenmesini ve de imha işleminin nasıl yapılacağını tanımlamak için yapılan prosedürdür.

2. Kayıtların Kontrolü Prosedürü

ISO 2000 KYS şartlarının daha etkin bir şekilde uygulanabilmesi amacıyla, belge, form vb. dokümanların uygulanmasıyla ortaya çıkan kalite kayıtlarının depolanması, korunması, ulaşılabilirliği, arşivlenmesi ve de imha edilmesi için gereken bütün kontrollerin tanımlanmasını amaçlayan kayıtların kontrolü prosedürüdür.

3. İç Tetkik Prosedürü,

İç Tetkik Prosedürünün amacı ISO 22000 standardının senede en az 1 kez zorunlu tuttuğu kalite yönetim sisteminin uygunluk durumunu, çalışabilirlik kontrolünü, sistemlerin devamlılığını sağlamak amacıyla gerçekleştirilecek olan kurum içi tetkiklerle alakalı işleyişi açıklamak ve de sorumlulukları belirlemeyi sağlayan prosedürdür.

4. Uygun Olmayan Hizmetin Kontrolü Prosedürü,

Bu prosedür, hizmet alanları içerisinde müşteri, sözleşme ve bütün mevzuat şartlarını şirketin kalite politikası ve hedeflenen gereklilikleri saf dışı bırakarak müşteriye teslim edilmemesi ve hizmet- ürün hakkındaki kararları belirlemeyi sağlayan prosedürdür.

5. Düzeltici Faaliyet Prosedürü,

Bu prosedür, Kalite Yönetim Sisteminin işleyişi sırasında ortaya çıktığı belirlenen uygunsuzluğun tekrar olmaması için düzeltilmesi gereken esasların ve sorumlulukların belirlenmesini içeren prosedürdür.

6. Önleyici Faaliyet Prosedürü

Bu prosedür ise ISO 20000 Kalite Yönetim Sistemi içerisinde potansiyel uygunsuzların tespit edilmesi ve işleyiş ve sorumlulukların belirlenmesini sağlayan önleyici faaliyet prosedürdür.