ISO 22000 NEDİR?

ISO 20000, Dünya genelinde güvenli gıda üretim ağını oluşturmak için 1 Eylül 2005 yılında oluşturulmuş uluslar arası özellikteki standarttır.

ISO 22000 standardı tedarikçiler, kullanıcılar, tüketiciler ve de ilgili bütün birimlerin arasındaki iletişimi kesintisiz bir şekilde sağlarken aynı zamanda gıdanın her basamakta güvenli bir şekilde izlenebilirliğini sağlamayı amaçlamaktadır.

Bu standart, zincir boyunca başlangıçtan tüketime kadar olan gıda güvenliği oluşturmak için takip sistemine gereken ihtiyaçları tamamlamaktadır. Bahsi geçen bu ihtiyaçlar,

 • İnterfaktif iletişim
 • Sistem yönetimi
 • Ön ihtiyaç programları
 • HACCP prensipleri

ISO20000 sistemi temelinde uluslar arası bir standart olduğundan dolayı kurumların uluslar arası alanda gerçekleştirmek istedikleri ticaret hedefleri için kolaylık sağlamaktadır.

Bu standart kapsamında yer alan belgelendirme yapabilecek olan kuruluşlar dolaylı ve dolaysız şekilde iki ana kategori içerisinde aşağıda sıralanmıştır.

A (Doğrudan) Kuruluşlar,

 1. Çiftçiler,
 2. Hasatçılar,
 3. Yem üretenler,
 4. Gıda karışımı üreticileri,
 5. Gıda üretenler,
 6. Gıda satıcıları,
 7. Gıda servisleri,
 8. Hazır yemek firmaları,
 9. Temizlik ve de sanitasyon hizmeti sunan kuruluşlar,
 10. Taşıyıcılar, depolama ve de dağıtım kuruluşları

B (Dolaylı) Kuruluşlar,

 1. Ekipman sağlayan
 2. Temizlik ve de sanitasyon ajanları
 3. Ambalaj malzemeleri
 4. Gıda ile teması olan malzemeleri üreten kuruluşlar

Üreticinden tüketiciye ulaşma aşamasında, aradaki zincirde gıda kaynaklı salgın, zehirlenme, bozulma gibi olumsuzluklar kalite sisteminde görülen eksikliklerden kaynaklanmaktadır.

Üretim aşamasından tüketiciye ulaşana kadar risk oluşturabilecek olan her bir parametrenin detaylıca belirlenip, bu unsurların giderilmesi gerektiği fikrine varılmıştır.

ISO 22000 temel olarak müşteriler için gıda ürünlerinin kullanımının güvenli şekilde olmasını sağlayacak olan gıda güvenliği yönetim sistemini planlamayı, tasarlamayı, uygulanmasının yanı sıra işletilmesini, bakımının yapılmasını ve belirli zamanlarda güncellenmesini içerir.

Gıda sektöründe talebin devamlı artış göstermesi, ülkeler tarafından çok sayıda gıda güvenliği standartlarının ortaya çıkmasına ve de var olan standartların ise geliştirilmesine yol açmıştır. Ortaya çıkan bu ulusal standartlar karmaşaya sebebiyet verdiği için uluslar arası uyumluluğa ihtiyaç doğmaktadır. ISO 22000 ise bu ihtiyacı karşılamak adına ortaya çıkarılmıştır.