ISO 22000 FAYDALARI

Bir kuruluşun, ISO 22000 belgesine sahip olmasının faydaları şu şekildedir,

 • Bütün gıda zincirine kolaylıkla uygulanabilmektedir.
 • FAO/WHO tarafından kabul görmüş güvenilir bir sistemdir.
 • ISO 9001 gibi katle sistemlerinin devamında tamamlayıcı niteliktedir.
 • Kurumun güvenli gıda üretiminde yönetim aşamalarının kolaylaştırılmasını sağlar.
 • Kurum içinde ve dışında etkin bir otokontrol mekanizmasının uygulanabilmesini sağlar.
 • Tüketicilerin güvenli gıda taleplerinin karşılanabilmesini sağlar.
 • Tüketicilerin memnuniyetinin ve de güveninin kazanılmasını sağlar.
 • Kurumun sektör içerisinde değerini sağlamlaştırmasını ve itibar kazanmasını sağlar.
 • Hatalı gıda ürünlerinin üretilme riskinin azaltılmasını sağlar.
 • Gıda israfı, ürün kayıpları ve maliyetin azaltılmasını sağlar.
 • Üretilen ürünlerin geri toplanması riskinin azaltılmasını sağlar.
 • Gıda ürünlerinin zehirlenmeleri ve zararları ile ilgili risklerin azaltılmasını sağlar.
 • Yasal yönetmeliklere uygunluğun sağlanmasını sağlar.
 • Resmi kurumlarca gerçekleştirilen denetimlerde karşılaşılan problemlerin en aza indirilmesini sağlar.
 • Çalışan personelin hijyen ve gıda güvenliği hakkında bilinçlenmesini sağlar.
 • Çalışma ortamının iyileştirilmesini sağlar.
 • Kurumun uluslar arası gıda güvenliği yönetim sistemine sahip olunmasını sağlar.
 • Uluslar arası düzeyde tanındığı için kurumun ihracat faaliyetlerine kolaylık sağlar.
 • Belirlenen kriterlerin dışında kalan ürün düzeyindeki azalmadan dolayı meydana gelen maliyetlerin azalması ve kurumun vizyonunun korunmasını sağlar.
 • Sistem yaklaşımı sayesinde risk yönetiminin hızla gerçekleştirilmesini verimli ve dinamik kontrolü sağlar.
 • Gıda güvenliği konusunda bütün tüketici taleplerinin karşılanmasını sağlar.
 • Ön gereklilik programlarının planlı bir şekilde yönetilmesini sağlar.
 • Kurum içerisinde çalışan bütün personelin gıda güvenliği konusunda e hijyen konusunda bilgilendirilmesi ve teknik açıdan yeterliliğinin sağlanmasını sağlar.
 • Tedarikçiler ve tüketiciler, denetleyiciler ve ilgili diğer taraflar ile dinamik iletişim kurulabilmesini sağlar.
 • Proses kontrolünün dokümanlar ile kanıtlanmasına uygun ortam sağlar.
 • Sorumluluklarını bilen profesyonel bir organizasyon hazırlanmasını sağlar.
 • Hata yaparak tecrübe sahibi olmak yerine kurumu doğruya ve başarıya ulaşmayı sağlar.
 • Resmi kurumların denetimlerinde karşılaşılabilecek problemlerin en aza indirilmesini sağlar.
 • Etkin stok kontrolü ve doğru veri girişi yapılmasını sağlayarak, kontrolün elde tutulmasını sağlar.
 • Sektör içerisinde yer alan rakipler arasındaki farkın açılmasını, öne geçmeyi sağlar.
 • Geleneksel ve hiçbir şekilde geçerliliği olmayan muayene ve kontrol mekanizmalarının ortadan kaldırılmasını sağlar.