Bu makalemizde ISO 17025 eğitiminden, eğitimin ne kadar önemli olduğundan ve eğitimin sonuçlarından bahsedeceğiz. Bir sistem kurulurken tüm laboratuvar çalışanları temel eğitim almalıdır. Çünkü yapılacak iş temel düzeyde bilgi, disiplin, özveri ve dikkat ister. Mutlaka farklı departmanlardan iç denetçi eğitimlerine devam edilmelidir. Eğitim kalite yönetim temsilcisinin dokümantasyonla ilgili detaylı bir eğitim alması gerekmektedir.

Yani eğitim programı tamamlandığında Deney Laboratuvarlarında ISO/IEC 17025 standardına göre Kalite Yönetim sisteminin kurulması, uygulanması, geliştirilmesi ve akredite edilmesi için gerekli olan teknik ve yönetim şartları hakkında katılımcılar bilgili hale gelmektedir.

ISO 17025 Laboratuvar Akreditasyon Yetkisi veya Belgesi ulusal akreditasyon kurumlarından alınır. Ülkemizdeki bu belge veya yetkinin alınabileceği ulusal akreditasyon kurumu TÜRKAK – Türk Akreditasyon Kurumudur.
Ayrıca verilen ISO 17025 eğitimi Laboratuvarın tüzel kimliğinin değerlendirilmesi, Laboratuvarın müşterisi ve memnuniyetinin sağlanması, Laboratuvar altyapısının ortaya çıkarılması ve kaynak planlama, Laboratuvar taşeronu ve tedarikçisi, Test ve kalibrasyon metotlarının belirlenmesi ve validasyonu, Laboratuvar ekipman yönetimi – Kalibrasyon ve izlenebilirlik, Laboratuvar personeli yönetimi, Test raporu / Kalibrasyon sertifikasının kalitesinin sağlanması, Laboratuvar kalite kontrol sisteminin oluşturulması, Laboratuvar iş akışının oluşturulması, Laboratuvar kalite yönetim sistemi, Laboratuvar üst yönetimine sunum kapsamının belirlenmesi, Laboratuvar akreditasyonu ve proje yönetimi gibi hususları barındırmaktadır.

 

ISO 17025 Akreditasyon Eğitim Türleri
• ISO 17025 Laboratuvar Akreditasyon Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi
• ISO 17025 Laboratuvar Akreditasyon Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi
• ISO 17025 Laboratuvar Akreditasyon Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi
• ISO 17025 Ölçüm Belirsizliği Eğitimi
• ISO 17025 Metot Validasyon Eğitimi
ISO 17025 Akreditasyon Belgesini-Yetkisini Kimler Alabilir?
ISO 17025 akreditasyon belgesi, deney veya kalibrasyon hizmeti veren bütün kuruluşlara uygulanabilir. Bu kuruluşlar birinci taraf, ikinci taraf ve üçüncü taraf durumundaki laboratuvarları, inceleme ve ürün belgelendirme işlemlerinin bir parçası olarak deney veya kalibrasyon hizmeti veren laboratuvarları kapsar. Buradaki birinci taraf laboratuvarlar üreticinin laboratuvarlarını, ikinci taraf laboratuvarlar müşteri laboratuvarlarını, üçüncü taraf laboratuvarlar ise bağımsız laboratuvarları temsil etmektedir.

 

 

Daha detaylı bilgi için :info@ozlemyalcin.com.tr