ISO 17025 ÖLÇÜM BELİRSİZLİĞİ EĞİTİMİ

ISO 17025 ölçüm belirsizliği eğitimi, ölçüm belirsizliğinin detaylı bir şekilde incelenmesini ve de doğru bir şekilde raporlandırılması ile ilgili olarak gerekliliklerin verildiği eğitimdir. Bu bahsi geçen eğitim, ilgilenilen teknik alanın sahip olduğu özelliklerine ve de ölçümün kalibrasyon ya da test özelliği taşımasına göre değişiklik göstermektedir.

Test ya da kalibrasyon laboratuarları, belli bir kalite sistemine uygun olarak çalıştıkları için, teknik açıdan gerçekleştirdikleri iş içi yeterli vasıflara sahip olduklarını ve elde edilen sonuçların geçerli olduğunu göstermek için bu gereklilikler yapılmalıdır.
Ölçüm belirsizliği, elde edilen herhangi bir ölçüm sonucunun gerçekteki sonuçla birlikte bir arada bulunması gereken bir parametredir. Bu parametre ölçüşen miktar ile birlikte karşılaşılabilecek olan değer aralıklarını tanımlamaktadır. Bu nedenle, ölçüm belirsizliği hesaplanıp, ölçümle birlikte sunulduğu zaman, ölçülen değerin hangi sınırlar arasında yer aldığı ve de güven düzeyi net bir şekilde görülür. Diğer bileşenlerin tahminindeyse yalnızca tecrübeye dayalı ya da diğer bilgilere dayalı şekilde ifade edilebilmektedir.

ISO 17025 Ölçüm Belirsizliği Eğitiminin İçeriği;

ISO1705 ölçüm belirsizliği eğitimi aşağıda alt başlıklar halinde açıklanmaktadır.

 Ölçüm belirsizliği hesaplamasında kullanılan yöntemlerin detaylı anlatımı
 ISO GUM metodu kullanılarak gerçekleştirilen ölçüm belirsizliğinin detaylı açıklaması
 ISO GUM metodu kullanılarak gerçekleştirilen ölçüm belirsizliği tayininde yer alan dağılım cinsleri hakkında detaylı açıklama
 Standart belirsizlik hesaplanması hakkında detaylı gerçekleştirilen alıştırmalar
 Birleşik belirsizliğin hesaplanmasında ve de hassasiyet katsayısı hakkında detaylı anlatım
 Ölçüm belirsizliği hesabında kullanılan pratik metotların detaylı anlatımı
 Tek laboratuar validasyon çalışmaları ile ölçüm belirsizliği hakkında detaylı anlatım
 Laboratuarlar arası metot validasyon yaklaşımı ile ölçüm belirsizliği
 Yeterlilik deney sonuçları sayesinde ölçüm belirsizliği hakkında tahmin yürütme.
 Horwitz eşitliği sayesinde ölçüm belirsizliği hakkında içerikleri ortaya çıkartabilme

• Standartlar, yeterlilik çalışmaları, laboratuarlar arası detaylı incelemeler, kontrol kartları ve de metot validasyonu değerleri kullanılarak ölçüm belirsizliğinin önceden tahmin edilmesi
• Uygunluğun Değerlendirilmesi ve yorumlanması

ISO 17025 Ölçüm Belirsizliği Eğitimini Kimler Alabilir?

Kurum içerisinde ISO 17025 sistemini oluşturmak isteyen ya da bu belgeye sahip olmak isteyen tüm kurum, kuruluş ve kiler rahatlıkla bu eğitimi alabilirler.