ISO 17025 METOT VALİDASYON EĞİTİMİ

ISO 17025 metot validasyon eğitimi temel amacı, laboratuvarların çalışma performanslarını belirleyen çok önemli bir faktör olan metot validasyonunu başarılı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için gerekli yöntemlerin ve de metot validasyon parametrelerinin daha iyi şekilde anlaşılabilmesini sağlamaktır.

ISO 17025 Metot Validasyon Eğitim İçeriği

ISO 17025 metot validasyon eğitimi içeriğinde standatların metot validasyonlarının detaylı bir şekilde incelenmesi, metot validasyon çalışmalarının hazırlanması, hayata geçirilmesi, validasyon raporunun detaylı bir şekilde hazırlanması ve de validasyon sonuçlarının nasıl yorumlanıp kullanılacağı hakkında en doğru bilgilendirmeleri içermektedir.

ISO 17025 metot validasyon eğitimi içerisinde yer alan parametreler;

• Doğruluk parametresi
• Gerçeklik parametresi
• Kesinlik parametresi
• Tekrarlanabilirlik parametresi
• Ara kesinlik parametresi
• Tekrar üretilebilirlik parametresi
• Seçicilik ve de özgünlük parametreleri
• Lineer- ölçüm aralığı parametreleri
• LOQ parametresi
• LOD parametresi
• Hassasiyet parametresi
• Geri kazanım sağlamlık parametresi
• Standardın değerlendirilmesi

ISO 17025 metot validasyon eğitiminin içeriğinde yer alan basamaklar şu şekildedir;

 Deney ve ölçümlerin öneminin kavranması
 Standart metot ve standart olmayan metot haricinde laboratuarda geliştirilmiş metot
 Validasyon ve doğrulama kavramlarının neler olduğu hakkında detaylı anlatım.
 Ne zaman validasyon yapılması gerektiği ve de ne zaman doğrulama yapılması gerektiğine açıklama getirilir.
 Metot performans parametreleri ve de metot validasyon parametrelerinin kriterlerinin belirlenmesi
 Validasyon çalışma planının doğru şekilde planlanmasının nasıl yapılacağı
 Validasyon verilerinin doğru şekilde nasıl toplanması gerektiği
 Toplanan bütün verilerin istatistikî açıdan nasıl değerlendirilmesi gerektiği
 Validasyon raporunun doğru şekilde nasıl hazırlanacağı
 Validasyon yenileme parametrelerinin açıklanması
 Örnek çalışmalar ve uygulamalar gerçekleştirilmesi

ISO 17025 Metot Validasyon Eğitimini Kimler Alabilir?

Laboratuvar uygulamalarını üst düzeye taşımak isteyen kurum ve kuruluşların haricinde laboratuvar çalışanları, laboratuvar yöneticileri, laboratuvar sahipleri ve bu alanda kariyer hedefi olan bütün insan kaynakları çalışanları rahatlıkla bu ISO 17025 metot validasyon eğitimi hakkındaki bu eğitimi alabilirler.