KALİTE SİSTEMLERİ DÖKÜMANTASYON EĞİTİMİ

Her firma için kurumsal kültürünü yaratmak ve korumak önemlidir. Temeline bakıldığında başarılı bir dokümantasyon yapısı planlamak, oluşturmak ve uygulatmak son derece önem taşımaktadır. Son yıllarda Kalite Yönetim Sistemlerinin önemi ve kurumlara ne kadar değer kattığı çok açık şekilde görülmektedir.
Bu eğitim ile birlikte henüz yönetim sistemini kurmaya başlarken, dokümanların da etkili bir şekilde hazırlanması ve yayınlanması süreci firma için ve kalite yöneticileri için daha anlaşılır bir süreç haline dönüşecektir.

Kalite Sistemleri Dokümantasyon Eğitimi İçeriğinde Neler Bulunmaktadır?

– Kalite Yönetim Sistemlerinin Doküman Yapısı ve dokümantasyon
– Dokümantasyonun Kuruma Sağlayacağı Faydalar
– Kalite EL Kitabı,Prosedürler, Talimatlar,Formlar,Politikalar, Hedefler
– Süreçler, Akış Şemaları,
– Organizasyon Şeması, Görev Tanımları
– Örnek Dokümanlar