ISO 17025:2017 GEÇİŞ EĞİTİMİ

ISO 17025, kalite sisteminde çalıştıklarını, teknik açıdan yeterli olduklarını ve de geçerli olan teknik sonuçları üretebildiklerini ifade edebilmek isteyen deney ya da kalibrasyon laboratuvarlarının uyması gereken bütün şartları içerisinde bulunduran standarttır. Bu standart beraberinde akreditasyonu da getirmektedir. Çünkü testlerin ve deney sonuçlarının uluslar arası şekilde kabul edilebilir olması adına laboratuvarlar bu akreditasyon sistemine ihtiyaç duyulmaktadır.
ISO 17025:2017 standardı 30 Kasım 2017’de yayınlanmış olup, bu standart personel sayısı dikkate alınmaksızın laboratuvar faaliyetleri içerisinde olan bütün kurum ve kuruluşlar için geçerlidir.

ISO 17025:2017 Geçiş Eğitimi Nedir?

ISO 17025:2017 geçiş eğitimi, 30 Kasım 2017 günü yayınlanmış olan, ISO 17025:2015 deney ve kalibrasyon laboratuarlarının akreditasyon standardının güncellenmiş versiyonunu olan ISO 17025: 2017’ye geçişi sağlayan eğitimidir.

ISO 17025: 2017 Geçiş Eğitimi İçeriği Neleri Kapsar?

ISO 17025:2017 geçiş eğitimi içeriğinde aşağıda yer alan maddeler hakkında detaylı eğitim verilmesi amaçlanmaktadır. Bunlar;
 ISO 17025:2017 laboratuvar yönetimi şartlar hakkında temel eğitim konularının detaylı anlatımı
 ISO 17025:2017 laboratuvar yönetimi şartlarına uygun olacak şekilde doküman yapısı, türleri hakkında detaylı bilgilendirme
 ISO 17025:2017 laboratuvar yönetimi şartlarının detaylı incelenmesi
 Genel kalibrasyon bilgisinin ve kalibrasyon uygulamalarının detaylı anlatılması
 Testlerde ve ölçümlerde karşılaşılan belirsizlik durumlarının detaylı bir şekilde açıklanması
 ISO 17025:2017 geçişiyle birlikte değişikliklerin detaylı incelenmesi

ISO 17025: 2017 Geçiş Eğitimi Kimler İçin Uygundur?

ISO 17025:2017 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının yeterliliği eğitimi, akredite olmak isteyen bütün laboratuvarlar yöneticilerinin, laboratuvar sahiplerinin, bu sistemleri uygulama, geliştirme ve de yönetme yeteneklerine sahip olmak isteyen laboratuvar sorumluları ve laboratuvar standartları ile ilgili kariyer hedefi olan insan kaynakları, laboratuvar personelleri bahsedilen bu eğitime katılabilirler.

ISO 17025:2017 geçiş eğitimi, daha önceki ISO 17025 eğitimini alan kuruluşların geçiş eğitimi alması gerekmektedir. Kurum ve kuruluşların belli aralıklarla gereken belge ve sertifikaların standartlarında gerçekleşen bu güncellemeleri kurum ve kurum içerisindeki çalışanlar için eğitimin alınmasını sağlaması gerekmektedir. Aksi takdirde akredite olan kurum ya da kuruluş bu özelliğini kaybetmekle yükümlü olacaktır.

ONLINE OLARAK BİREBİR EĞİTİM ALMAK İSTİYORSANIZ SİZE ÖZEL 4 SAAT ONLINE ANLATIM VE TÜM SORULARINIZA CEVAPLAR