ISO9001:2015 EĞİTİMİ

ISO 9001:2015 kalite yönetim sistemi, ISO tarafından 1987 senesinde uluslar arası bir standart olarak hazırlanmış olup, 1994,2000, 2008 yıllarında çeşitli güncellemeler geçirmiştir. 2015 yılında son güncellemesini geçirmiş ve ISO 9001:2015 şeklinde yürürlüğe girmiştir.
ISO 9001:2015 kalite yönetimi standartlarının temel amacı firmaların, kurum ya da kuruluşların gerçekleştirdikleri çalışmalara katma değer kazandırmanın yanı sıra firmanın çalışma performansını sürekli olarak artırma imkanına olanak sağlamasıdır.
Müşteri odaklı olmak, liderlik çalışmaları, çalışanların katılımı, süreçlere yaklaşımı iyileştirmek, kanıtlara dayanan karar alma ve ilişkilerin en iyi şekilde yönetimi prensiplerini düşünerek hazırlanan ISO 9001:2015 Kalite Yönetim standartları, müşteri memnuniyetinin yasal şartlar altında olması şeklinde tanımlanmaktadır.

ISO9001:2015 Eğitimi Nedir?

ISO9001:2015 eğitimi, bütün ürün kategorileri, bütün sektörler ve de her büyüklükte kuruluşa uygulanabilir olması temel kavramların, sekiz ana prensibin maddenin yorumlanarak sistem oluşturma ve uygulama çalışmalarına yarar sağlanması bu kalite sistemi eğitimi ile amaçlanmaktadır. ISO 9001:2015 eğitimi de ISO 9001’in 2015 yılında revize edilmiş versiyonunun eğitimidir.

Eğitim içerisinde ISO 9001:2015 eğitimini kalite sistemini oluşturmak, daha iyiye taşımak ve de kalite yönetim sistemi hakkında bilgi almak isteyen her seviyedeki yöneticilere, kalite sistem departmanında çalışan kişilere ve de kişisel açıdan kendisini geliştirmek isteyenler rahatlıkla alabilirler.

ISO9001:2015 Eğitimi neden alınmalıdır?

ISO 9001:2015, firmanın kalite yönetim sistemi işlettiğini belgeleyen en önemli standarttır. Bu bahsedilen ISO 9001:2015 eğitimi, kurum veya kuruluşların ortaya koyduğu ürün ve de hizmetlerin uluslararası bir geçerliliği kabul gören ve bu standardı sürekli olarak sağlayabileceği hakkında güvencedir.

Hedef kitlenin çok daha bilinçli ve de çok daha bilgili olduğu göz önüne alındığında bu bilgi artışı ve de kalite anlayışının seviyesi her geçen gün hızla artış göstermektedir. Müşteriler kurum ve kuruşlardan kalite için uluslar arası geçerliliği olan sertifikalar ve de belgeler beklemektedir. Bu sebepten ötürü ISO 9001:2015 eğitimi şirket kalitesi ve şirketin geleceği için alınması gereken ve güncellemelerinin takip edilmesi gereken bir standarttır.

ISO 9001:2015 İÇ TETKİKÇİ EĞİTİMİ

ISO 9001:2015 iç tetkikçi eğitimi içerisinde ISO 9001:2008’den sonra gelen güncellemelerin anlatılması ve de yönetim sistemi standartları adına oluşturulan, yeni üst düzey seviye yapısı netleştirmek amacıyla tasarlanmış eğitimdir. Mevcut olan kalite yönetim standardının yeni baştan gözden geçirilerek yeni standart olan ISO 9001:2015 güncel standardına geçişin planlanması amacı taşınmaktadır.

ISO 9001:2015 İç Tetkikçi Eğitimi İçeriğinde Neler Bulunmaktadır?

 ISO 9001:2015 güncelleme süreci ve geçişin sağlanmasını amaçlayan planlama
 ISO 9001:2008 standardına gelen güncelleme ile değişen, eklenen ve çıkartılan maddelerin neler olduğu
 Yüksek düzeyde yapının açıkça ifade edilmesi
 Prosedürlere yaklaşım şeklinin nasıl olması gerektiği
 Risklerin neler olabileceği hakkında bakış açısı elde etme
 Kalite yönetim ilkeleri hakkında bilgilendirme
 Liderlik modelini baz alan üst düzey yönetimin oluşturulması
 Kuruluş için gereken içerik, liderlik, stratejik planlama ve destekle alakalı olarak, Ek-2(Annex SL) içerisindeki gerekliliklerin neler olduğu
 İSO 19011 denetim Kılavuzu
 Denetim uygulamaları hakkında detaylı örnekler inceleme
 İç tetkikçi uygulama sınavının gerçekleştirilmesini içermektedir.

ISO 9001:20015 İç Tetkikçi Eğitimi İçin Ön koşullar Nelerdir?

İSO 9001:2015 İç Tetkikçi Eğitimi için gereken ön koşullar standardın ve eğitimin daha iyi bir şekilde anlaşılabilmesi ve de eğitim sonunda gerçekleştirilecek olan sınavda başarılı olmak için gerekmektedir. Bu ön koşul içerisinde hakkında bilgi sahibi olunmasının iyi olacağı içerikleri ise şu şekildedir;
• ISO 9001’in içerisinde barındırmış olduğu 7 maddelik kalite yönetim prensibi
• ISO 9001’in gereksinimlerinin neler olduğu
• ISO 9000’de çok sık kullanılan kalite yönetim terimlerinin tanımları ve anlamlarını bilmek
• Yönetim sistemleri hakkında detaylı bilgi sahibi olmak
• Üst yönetimin sorumlulukları hakkında bilgi sahibi olmak

Bu ISO 9001:2015 iç tetkikçi eğitimi, ISO 9001 kalite standardının ve de kalite yönetim sisteminin ayrıntılı bir şekilde kurum ya da kuruluş içerisinde doğru bir şekilde denetimini yapacak ve yeni baştan oluşturarak yönetebilecek düzeye gelinir.

ONLINE VE BIREBIR EGITIM ALMAK ISTIYORSANIZ SADECE SIZE OZEL 4 SAAT ONLINE EĞİTİM İÇİN TIKLAYIN