BRC Standardı ve Bu Standardı Uygulamanın Faydaları?

BRC Gıda Güvenliği Global Standardı, İlk olarak 1998 yılında BRC Gıda Teknik Standardı adıyla, İngiliz Perkandeciler Birliği tarafından yayınlanmıştır. 1999 yılında EN 45004 akrediteli ilk denetim kuruluşları onaylamıştır. 2.versiyonu 2000 yılında yayınlanmıştır. Aynı yıl içerisinde CIES (Ticaret Odası CIES  The Global Food Business Forum ) tarafından Global Gıda Güvenliği ile ilgili ilk adım atılmış ve BRC Standardı, IFS Standardı ve HACCP Standardı GFSI Global Food Safety Initiative ile kıyaslanmıştır.  2002 yılında ise BRC standardı 3.versiyon alarak belgelendirme için yürürlüğe girmiştir. 2003 yılında Küresel Gıda Güvenliği Girişimi (GFSI) tarafından onaylı bir standart haline gelen BRC belgesi kaliteli ve güvenli ürünün teminatını vermektedir. Şu an 7. Versiyonu yayınlanan bu standart, dünya çapında gıda tedarikçileri tarafından benimsenmektedir. Özellikle, İngiltere perakendecilerine gıda tedarik eden kuruluşların en çok tercih ettiği belgelendirmelerden biri olmaktadır.

BRC standardının farklı sektörler için 4 farklı standardı bulunmaktadır. Bu standartlar;  Global Standard for Food Safety, Global Standard for Consumer Products (Müşteri Ürünleri için global standart), Global Standard for Packaging and Packaging Materials (Ambalaj Malzemeleri için global standart), Global Standard for Storage and Distribution (Depolama ve dağıtım için global standart) olarak sıralanmaktadır. Bu standartlarının hepsinin ortak amacı güvenli ve kaliteli ürün üretimini sağlamaktır.

Gıda için önemli olan riskleri minimize etme odaklı olan standart, HACCP sisteminin sağlanmasını ve devamlılığını ve dökümante edilmiş bir kalite yönetim sistemini zorunlu kılmaktadır. İşletmenin çevre standardı, personelin yeterliliği ve hijyeni eğitimleri kaliteli, güvenli ve hijyenik ürün üretiminin temelini oluşturmaktadır. Bu standart sayesinde tüketicinin güveni sağlanmış olur, üretimin verimliliği artar, perakende dağıtımda izlenebilirlik sağlanarak güvenli ürünün tüketiciye ulaşması sağlanmaktadır. Bu standardı uygulayan kuruluşlar,  sürekli gelişen ve iyileşen bir sisteme sahip olmuş olurlar. Akredite bir kuruluş tarafından yapılan 3. taraf bir gözlem ve denetim sonucunda standartlara uygunluğunu kanıtlayan kuruluşlar, rekabetçi sektör içerisinde önemli bir ayrıcalık kazanmaktadır. İngiltere kökenli olan bu standarda uygunluk sağlamak başta İngiltere olmak üzere küresel ticarette güven kazanılmasını sağlar. Ayrıca, bu standardı sağlayan kuruluşlara, tedarikçi kuruluşların yapacağı denetim sayısı da büyük oranda azalmaktadır