BRC Eğitimi

BRC eğitiminin amacı, gıda işletmelerinde BRC standartlarının uygulanması ile ilgili gereklilikleri açıklamaktır. Eğitimin veriliş biçimi eğitmene göre farklılık gösterse de eğitimin içeriği; BRC nedir, BRC’ye genel bakış, terimler ve tanımlar, HACCP sistemi, HACCP planı, BRC teknik standardının içeriği, BRC kayıt ve dokümantasyon sistemi, fabrika altyapı standartları, süreç kontrolü, ürün kontrolü proses kontrolü, personel kontrolü, belgelendirme şartları ve uygulama çalışmalarını kapsamaktadır. BRC eğitiminin süresi, bir veya iki gün olarak değişmektedir. Katılımcı sayısı ise 8 ila 22 kişi arasında değişiklik göstermektedir. Katılımcı sayısının fazla olması eğitimin etkinliğini azaltacağından katılımcı sayısına dikkat etmek gerekmektedir. BRC eğitimleri genellikle katılımcıların aktif olacağı şekilde planlanmaktadır. Eğitim sırasında küçük oyunlar oynanabilmekte veya uygulamalar yapılabilmektedir. Eğitmenin içerikleri örnekler ile anlatması katılımcıların konuları özümsemesinde büyük bir rol oynamaktadır.

Eğitim sırasında BRC standardının ilkeleri hakkında da bilgiler verilmektedir. Standardın ilkeleri; saydamlık ve dürüst ticaret anlamında yasal düzenlemelere uygunluğu temin etmek, değerlendirmenin tekrarlanmasını en az seviyeye indirmek, standartları ve destek süreçleri sürekli gözden geçirmek ve iyileştirmek, en iyi uygulamaları yaygınlaştırmak olarak sıralanmaktadır. BRC sisteminin kurulumunun aşamalarında olacak kişilerin risk analizi yapabilme yetkinliğine sahip olması için BRC Gıda Güvenliği Global Standardı Bilgilendirme Eğitimi almaları gerekmektedir. Ayrıca,  sistemin uygulanıp devam ettirilmesinde sorumlu olacak ve mevcut gıda güvenliği yönetim sistemini geliştirmede etkili olan kişilerin bu eğitimi alarak bilinçlenmeleri gerekmektedir. BRC gibi kalite sistem standartları sürekli iyileşmeyi ve gelişmeyi temel aldıkları için gerekli görüldükçe revizyon geçirmektedir. BRC standardı yayınlandığı günden bu yana 7 kere revize edilmiştir. Standardın güncelliğini takip etmek ve kaçıncı versiyonunun yayınlandığını bilmek oldukça önemli olmaktadır. Yeni yayınlanan versiyon hakkında fikir sahibi olabilmek adına eğitim talebinde bulunmak standardın etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamaktadır. Eğitim sonrasında katılımcılar, kontrol noktası veya kritik kontrol noktası nedir, HACCP planı nasıl oluşturulur gibi sorulara yanıt verecek duruma gelmektedir. Tüm bu bilgiler sonucunda işletmesine BRC belgesi almak için neler olmalı, nasıl planlama yapılmalı soruları hakkında bilgi edinilmiş olmaktadır. Eğitimlerin %70’ine katılan katılımcılara katılım belgesi, eğitim sonrasında yapılan sınav sonucunda başarılı olan katılımcılara ise başarı belgesi verilmektedir.