BRC Denetimleri Nasıl Geçer?

BRC denetimleri belgelendirmek veya belge yenilenmesi amacıyla yapılmaktadır. Denetimler için akredite kuruluşlar ile denetim planı oluşturulmaktadır. Denetim için kuruluşlar hazırlanmalı, BRC standardına hakim olması gerekmektedir. Denetim öncesi kuruluşların BRC eğitimi alması önemli olmaktadır. Denetimi gerçekleştirecek kuruluşlara işletme ile ilgili ayrıntılı bilgi verilmelidir. İşletmedeki tam zamanlı ve geçici işçilerin sayısı, depolama alanları, işletmenin boyutları, kapsam içerisindeki HACCP çalışma sayısı ile ilgili bilgiler doğru bir denetim planlamasının oluşturulmasını sağlamaktadır.

BRC denetimleri açılış toplantısı ile başlar. Ardından doküman veya saha denetimi ile devam etmektedir. Açılış toplantısında denetimin hangi sıra ile devam edeceği belirlenmektedir. Evrak ve saha denetimi ardından izlenebilirlik testi yapılmaktadır. Ardından denetçi bulguları son defa gözden geçirir ve kapanış toplantısı yapılmaktadır. Kapanış toplantısında denetçi bulguları işletmeye sunar ve bulgular ile ilgili düzeltici faaliyetlerin denetçiye kanıtlar ile sunulacağı süreç ve zaman ile ilgili bilgiler verilmektedir. Bu süreçlerin ardından sertifikasyon kuruluşu denetim raporunu inceleyip uygunsuzlukların kapatılmasını değerlendirdikten sonra bağımsız bir şekilde denetim derecesi verilmektedir. İki gün süren BRC denetimleri genel olarak doküman ve saha denetimi olarak ikiye ayrılmaktadır. Kalite yönetim sistemi kontrolünde, kalite politikası, kalite el kitabı, organizasyon şeması, görev, sorumluluk ve yetkiler, yönetim taahhüdü, müşteri şikayetleri, yönetimin gözden geçirildiği toplantılar, kaynak yönetimi, iç tetkikler, doğrulama ve geçerli kılmalar, saha tetkikleri, pest kontrolleri, satın alma, tedarikçilerin onaylanması ve performanslarının değerlendirimesi, genel dokümantasyon şartları, formlar, tablolar, şartnameler, prosedürler, akış şemaları gibi doküman kontrolleri, spesifikasyonlar, eğitimler, personel hijyeni, düzeltici faaliyetler, izlenebilirlik, geri çağırma, güvenlik, işletmenin çevre şartları, servisler, yerleşim planı, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili dokümanları, yangın ekipmanlarının ve sisteminin kurulumu, atık yönetimi, hammadde alımı, işlenmesi, hazırlanması, ambalajlanması ve depolaması sırasında fiziksel, kimyasal, biyolojik ve alerjen kontaminasyon riskinin değerlendirilmesini, bina temizliğini ve fumigasyonu, ürünlerin analizlerini,  ölçme ve izleme cihazlarının kalibrasyonu ve kontrolü, personel kıyafeti ve eğitimi, ziyaretçi takibi, acil durum, gıda güvenliği ile ilgili ekiplerin dokümantasyonu gibi ayrıntılı bir kontrolü kapsamaktadır. Saha denetiminde üretim hattının HACCP planına uygun olup olmadığını, personel kıyafetlerinin ve temizlik ekipmanlarının renklerinin ayrıştırılmasını, kalite politikasının çalışanlar tarafından görülebilecek şekilde asılı olup olmadığı kontrol edilmektedir.